Bevarande av gamla metoder.

Lilly och jag sår vall

 På gården brukar vi ca 13 ha åker, det mesta är och ska bli vall.

 Jag vill i möjligaste mån använda hästarna till jordbruksarbetet och under sensommaren och hösten 2012 har jag och morsvenska stona Lilly och Mally harvat och sått ca 4 ha vall!

 I skogen , ca 4 ha, avverkar vi det vi behöver i form av ved och sågvirke och lunnar ut till körväg med häst och sen får traktorn hämta och köra till gården, detta för att stockarna som ska till sågen inte ska bli så jordiga..

 Det är en tillfredställelse att använda gamla metoder och att arbeta ihop med sin häst, jag vill förmedla den känslan.

 

Lilly och jag sår vall

Mally drar stockar på Fkp

Mally 36p extriört 22p av25 möjliga Fkp

Lilly sista halten KBI vagnen väger ca 800kg

Lilly 34p extriört och 39p KBI av 50 möjliga

Mally för timmerkälke

Övar med långstock